Henri Lenaerts

Zijn gedachte

Henri junto a la chimeneaVolgens Henri Lenaerts is de zorg om de mens te begrijpen de as van het denken. Zijn intellectueel en artistiek werk zijn een continu onderzoek naar het fysieke en mentale evenwicht van man en vrouw. Dit evenwicht brengt de meest subtiele vibraties van de ziel over op het ganse lichaam, de natuur en op alles.

Het is dankzij zijn persoonlijk, uitermate intens en veeleisend onderzoek dat Henri Lenaerts de kennis verwierf die hij maar al te graag doorgaf aan alle mensen die hem omringden. Hij nodigde hen uit om te trachten deze kennis in praktijk te brengen zodat ook zij de spirituele vrede konden vinden. Hij organiseerde lessen bij hem thuis, gaf lezingen en nam deel aan talrijke intellectuele en artistieke bijeenkomsten.

Henri was enorm bezorgd over het feit dat de harmonie, noodzakelijk opdat de mensheid evolueert naar betere levensomstandigheden, in de vergetelheid zou geraken.

Het razendsnelle levenstempo en de gewetenloosheid die hij ondervond in onze maatschappij baarde hem grote zorgen. ”Wat wij nu verstaan onder “sociaal leven”, is niets meer dan een draaikolk van contradicties” schreef hij.

Het tekort aan het belang dat men schenkt aan kennis en inzicht deed bij Henri Lenaerts een alarmbelletje rinkelen. Zijn studies over tantrisme stelden hem in staat om gelukkig te leven in een oase van innerlijke rust. Deze persoonlijke openbaring, deze levenservaring vanuit de diepste wortels van het traditionele denken, geeft hij in al zijn geschriften door . Maar ook in al zijn creaties en in al zijn momenten van stilte. Henri bleef vaak heel stil omdat hij ervan overtuigd was dat grootse dingen in stilte gebeuren. En dat er, achter al wat zichtbaar is, veel meer verscholen gaat dan alleen maar kan waargenomen worden door te luisteren.

Henri pintandoHet is belangrijk te onderlijnen dat volgens Henri de kennis steeds een praktische dimensie bevat waardoor men het leven van de mens kan verbeteren. Dagelijks deed hij aan yoga waardoor hij zich kon overgeven aan een gevoel van sereniteit dat op zijn beurt leidde tot een gevoel van eenheid, een algehele harmonie van de mens met het “alles”. “Zoals rivieren verdwijnen in de zee en hun naam en vorm verliezen, zo ook gaat de wijze, bevrijd van naam en vorm, over in de goddelijke persoon die het alles overstijgt” schrijft hij. Dankzij zijn doctoraatsthesis leerde Henri het essentiële element van de vedische gedachte kennen nl. dat wij deel uitmaken van een georganiseerd geheel. Een uniek lichaam dat het instrument is van alle melodieën. De wijsheid dat we geen slaaf zijn van een persoon, een plaats of een ontoegangkelijk verlangen bestaat voor Henri uit de kennis en het genot van deze melodie die ons gedrag doet aanpassen, aangezien we deel uitmaken van de natuur, het universum dat we zo graag ontcijferen.

Volgens Henri Lenaerts zijn leven, denken en werk vooral een zoektocht om een bewustzijn te ontwikkelen dat man en vrouw in staat stelt de zin van de realiteit te begrijpen, zich vastklampend aan de natuur. Zichzelf ervarend als microkosmos, een deeltje van het universum.

De nieuwsgierigheid en de wil te volharden maakten van Henri een coherente man, met enorme levensenergie die hij ontplooide en die hij als een authentiek ritueel beschouwde, de gewone handelingen van het leven van alledag. “Wij bouwen ons leven op, van dag tot dag, van uur tot uur.”

+ info

Belangrijk

SobreSchrijf in op onze Nieuwsbrief en bijwerkingen van de Stichting Henri Lenaerts per mail.

Paulette Garin Paulette Garin, levenspartner van Henri Lenaerts tot aan het eind van zijn leven, spreekt over de Belgische kunstenaar.

Stichting HENRI LENAERTS · Copyright 2018 · Avertissement légal | Newsletter | Contact
Facebook Twitter