Henri Lenaerts

De essentie

Het denken, het leven en het werk van Henri Lenaerts weerspiegelen het onderzoek en de moraliteit. Voor hem was het een groot mirakel dat de “hersenen in staat zijn hun eigen gegevens te controleren. Elke authentieke wetenschap, godsdienst, maatschappij of economie getuigt hiervan. Onderscheid kunnen maken tussen het goede en het kwade, tussen het waardige en het onwaardige, tussen het nodige en het onnodige.”

Opdat een individu zich bewust kan zijn van wat hij moet doen of laten, van wat goed of slecht is, moet hij zich persoonlijk toeleggen op het versterken van zijn geweten. Zo wordt het mogelijk om te experimenteren met het enorme potentieel van de menselijke psyche.“Het verleden, net zoals de toekomst – schrijft hij – spelen zich af in onszelf. Om de wereld te kennen is het noodzakelijk zichzelf te kennen”.

Deze ervaring is voor Henri Lenaerts een middel om het belang aan “ je eigen IK” op te heffen en tegelijkertijd is het de weg om ons te bevrijden van onze “hersenslavernij”, van het zuivere intellect, om ons te kunnen laten meevoeren met de stroom van het leven.

De authentieke artiest : hij die de intuïtie, de creativiteit en de intelligentie voedt

La Soledad Henri gebruikt de taal van de kunst om ons een oeuvre aan te bieden boordevol emotie en spiritualiteit. De beheersing van de lichaamstaal is een prachtige en sublieme demonstratie van de manier waarop hij de vitale en fundamentele aspecten van ons bestaan verkent. De lichamen die Henri Lenaerts creëert verbinden de mens met alle krachten van de wereld, zichtbare en onzichtbare.

De artistieke stijl is van ondergeschikt belang tov. de menselijke inhoud.Hij bevat die, haast onmiddellijk, in zijn beelden, bijna impressionistisch, de vrouwelijke ziel.

1 2 3 4 5 6

El Grito

Met de volumes in perfecte harmonie is het beeld “De schreeuw” – naar de hemel kijkend met het gezicht naar de goden gericht – “ de schreeuw van de menselijke natuur. Deze schreeuw is geen oproep, hoop noch gebed,maar een eenvoudige en pure noodkreet. Nooit nog vrees, angst of bezorgdheid maar de noodkreet voor het onvermijdelijke.”

La SoledadZoals vele andere kunstenaars bestudeerde Henri Lenaerts de mythologische figuren uit de Griekse Oudheid. Hij heeft het menselijk avontuur voorgesteld doorheen zijn werk De Vlucht van Ikarus . Met de boodschap dat men zichzelf moet overschrijden, viseert Henri het avontuur, het moment van de vlucht waarin hij opstijgt en waarin het leven zich verheft. Hij heeft ook De Val van Ikarus voorgesteld.

Vivir juntosHet evenwicht, het begrip, de sympathie, de verhevenheid van de geest en van de liefde, datgene wat Henri als de echte intelligentie beschouwt, zijn het voorwerp van een voortdurende zoektocht. Harmonie, Samen leven, en Ontmoeting zijn enkele van zijn prachtige beelden.

De voorstelling van de Yogi en de Filosoof zijn treffende voorbeelden van de betekenis van de zoektocht naar perfect evenwicht boven de mentale storingen. “De yogi, zo schrijft hij, ziet de waarheid, hij vindt ze niet uit.”

Yogui Deze vitale geestdriftige zoektocht tart de werkelijkheid – die van de XXe eeuw die de mens ten deel valt – en die de kunstenaar als volgt beschrijft “ Zonder voldoende ondervinding willen wij alles beheersen. Met wellicht de beste wil maar zonder te beseffen welke gevolgen dit heeft op ons en onze omgeving.” In zijn werk De mens van de XXe eeuw zoekt en verklaart hij deze gedachte die hem verstoort en verdrietig maakt. Hij omschrijft dit als “de mens, mismaakt door zijn eigen uitvindingen die hem gevangen houden en hem steeds meer en meer kenmerken”.

1

Busto Ten slotte vermelden we nog zijn Portretten en zijn Kunstwerken op openbare plaatsen. Zijn portretten geven een perfecte fysieke gelijkenis weer met de nadruk op het karakter en de persoonlijkheid.

1

Het werk van Henri is een proefstuk van integratie van kennis doorheen de studie van de totaliteit : de natuur, man en vrouw en hun verhoudingen in de wetenschap dat het universum één is, afhankelijk, intelligent en harmonieus.

+ info

Belangrijk

SobreSchrijf in op onze Nieuwsbrief en bijwerkingen van de Stichting Henri Lenaerts per mail.

Paulette Garin Paulette Garin, levenspartner van Henri Lenaerts tot aan het eind van zijn leven, spreekt over de Belgische kunstenaar.

Stichting HENRI LENAERTS · Copyright 2018 · Avertissement légal | Newsletter | Contact
Facebook Twitter