De Stichting

Doelstelling

De Stichting Henri Lenaerts is een privatieve instelling zonder winstoogmerk, opgericht in oktober 2008. Haar voornaamste doel is te verwezenlijken wat in de statuten is opgenomen, namelijk : “de gedachte en het werk van de artiest Henri Lenaerts, van Belgische origine, te verspreiden, uit te breiden en te ontwikkelen”.

In deze algemene context komen dan de volgende doelstellingen aan bod :

Te ondernemen stappen

Om deze doelstellingen te bereiken stellen we volgende aanpak voor :

+ info

Belangrijk

SobreSchrijf in op onze Nieuwsbrief en bijwerkingen van de Stichting Henri Lenaerts per mail.

Paulette Garin Paulette Garin, levenspartner van Henri Lenaerts tot aan het eind van zijn leven, spreekt over de Belgische kunstenaar.

Stichting HENRI LENAERTS · Copyright 2018 · Avertissement légal | Newsletter | Contact
Facebook Twitter