De Stichting

Collectie

De stichting bezit een rijke collectie aan werken die eigendom waren van de Belgische beeldhouwer. Dit legaat is samengesteld uit werken van de kunstenaar zelf maar ook heel wat kunstwerken die hij gedurende zijn leven verzamelde.

Henri Lenaerts was een zeer veelzijdig kunstenaar. Naast zijn beeldhouwkunst – wat voor hem het voornaamste was – maakte hij ook tal van schilderijen, tekeningen en geschriften vanuit zijn persoonlijke ervaringen die vaak aan de basis lagen van zijn werken in het algemeen.

Dit alles verklaart zijn persoonlijke en artistieke evolutie vanaf zijn debuut aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brussel tot het eind van zijn leven in Navarra (Spanje).

Campesino De eerste creaties die hij maakte tussen 1940 en 1960 getuigen reeds van zijn zoektocht naar het essentiële, een terugkeer naar de onmiddellijke omgeving : de personages uit zijn geboortestreek Brabant, geheel ontdaan van elk versierend element.

1 2 2

La Soledad

Later stuwen zijn bezigheden hem naar andere werelden en meer bepaald naar de hindoecultuur die hem sterk aantrekt. Het jarenlange verblijf in Indië heeft een keerpunt teweeggebracht in zijn denken, zijn leven en zijn artistiek werk, daarin het onderzoek, de voortdurende relatie tussen materie, vorm en geest accentuerend.

1 2

La Soledad Terug in Europa ontvlucht hij het drukke leven van de stad om zich te gaan vestigen in een klein dorp in Navarra, waar hij tot het eind van zijn leven verblijft. De scheiding tussen kunst en wetenschap wordt het centrale punt van zijn bekommernissen. Zijn werk vervoegt de hoogste oosterse kennis met de cultuur van hoger gewetensniveau dat hij verworven had door zijn oosterse vorming.

1 2 3 4 5

Tapiz De collectie van de Stichting bevat eveneens een aantal stukken geschonken door intieme vrienden van Henri, onder andere de aquarellen van Marie-Josée Van Broeck, echtgenote van Henri, die op nog jonge leeftijd overleed.
Daarnaast zijn er ook de wandtapijten geweven voor Paulette Garin, levensgezellin van Henri in Irrure evenals werken van schitterende Belgische artiesten zoals daar zijn A. Dasnoy, P-W De Muylder, Roger Somville enz.

1 2

1

Henri Lenaerts verzamelde gedurende zijn leven een interessante collectie antiquiteiten die een getrouwe weerspiegeling zijn van zijn smaak, invloeden en artistieke evolutie.

Carro de Heno

Naast enkele merkwaardige stukken zoals De Heilige Familie met Johannes De Doper van de school van Van Dyck (XVIIe eeuw) toont de collectie ons de bewondering van Henri voor de Frans-Belgische schilderkunst van de tweede helft van de XIXe eeuw en het begin van de XXe eeuw, met kunstenaars als Jakob Smits, Edouard Hubert, schilders van huiselijke taferelen.

Arte orientalSinds zijn jeugd werd hij sterk aangetrokken door de grote oosterse meesters. In de loop der jaren kocht Henri verschillende oosterse kunstwerken. Meestal gaat het om Boeddhafiguren of beelden van hindoegoden die de interesse weergeven van de beeldhouwer voor de filosofie en levenswijze die hij in zijn doctoraat uiteenzet. Eveneens fijne Chinese kunstwerken in zijde en ivoor alsook enkele beelden van Afrikaanse oorsprong.

1

Tijdens zijn lange verblijf in Irurre verzamelde hij ook veel plaatselijke religieuze en volkse kunstwerken. Lieve-Vrouwebeelden, heiligen en kruisigingen weerspiegelen de karakteristieke vorm van Spaans cultureel erfgoed waardoor Henri aangetrokken was.

Ten slotte dienen het meubilair en de talrijk in onbruik geraakte gebruiksvoorwerpen vermeld te worden. Zij decoreren het huis maar geven tegelijkertijd de huiselijke sfeer weer waarin hij leefde.

+ info

Belangrijk

SobreSchrijf in op onze Nieuwsbrief en bijwerkingen van de Stichting Henri Lenaerts per mail.

Paulette Garin Paulette Garin, levenspartner van Henri Lenaerts tot aan het eind van zijn leven, spreekt over de Belgische kunstenaar.

Stichting HENRI LENAERTS · Copyright 2017 · Avertissement légal | Newsletter | Contact
Facebook Twitter