De Stichting

Bron

Stichting Henri Lenaerts is een particuliere instelling opgenomen, non-profit, in oktober 2008. Sindsdien is gewijd aan de basis te leggen om activiteiten die leiden tot de ontwikkeling doelen voorgesteld in het besluit van oprichting te starten:

"Openbaar te maken, belichten en ontwikkelen van het denken en werk van de Belgische kunstenaar Henri Lenaerts."

Zetel van de Stichting

De Stichting a été créée pour accomplir la décision d’Henri Lenaerts de léguer la maison et tout ce qu’elle contient au village d’Irurre, en vue de l’exposition et la promotion de son œuvre. De Stichting a un siège de valeur exceptionnelle par son symbolisme. Il fut atelier, lieu d’étude et centre de la vie d’Henri depuis 1971.

Henri

+ Thuis en galerie

Openluchtmuseum

Collectie

Henri

Stichting Henri Lenaerts heeft de voogdij over een rijke verzameling van stukken die in handen waren van de Belgische beeldhouwer. Deze buitengewone erfenis bestaat uit werken van Henry en vele stukken die tijdens haar leven.

Bekijk collectie

Belangrijk

SobreSchrijf in op onze Nieuwsbrief en bijwerkingen van de Stichting Henri Lenaerts per mail.

Paulette Garin Paulette Garin, levenspartner van Henri Lenaerts tot aan het eind van zijn leven, spreekt over de Belgische kunstenaar.

Stichting HENRI LENAERTS · Copyright 2018 · Avertissement légal | Newsletter | Contact
Facebook Twitter